سیستم نگهداری پیچ .مهره ای سبک ونیمه سنگین

مشخصات

یکی از رایج ترین سیستم قفسه بندی انباری به شمار میرودکه برای نگهداری کالاهای سبک وکم حجم که بادست فابل جابجایی ست بکارمیرودوبرای نگهداری ودسته بندی ملزومات ابزارالات وقطعات یدکی در انبارها ،فروشگاهها ومراکز ادارات بکار می رود.
امکان بارگذاری تا حداکثر ارتفاع سالن وجابجایی آسان طبقات قابل اجرا در ۴طبقه وقابلیت نصب راهرو وپلکانی ونرده کشی اماکن مسقف نمودن طبقات فوقانی واستقاده بهینه از فضا استفاده سازه نیم طبقه جهت سالن های تولیدی ،انبار،فروشگاه ها و...قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران