سیستم نگهداری پالت راک

مشخصات

قابلیت بارگذاری با وزن متوسط وسنگین طراحی ونصب در یک تا ۵ طبقه با راهروهای ارتباطی پلکان بالکن وبالابر
قابلیت تنظیم ارتفاع طبقات
بارگذاری بصورت دستی ویا توسط لیفتراک
قابلیت طراحی در ابعادوتحمل بارهای مختلف بیشترین استفاده از فضای انبارقفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران