سیستم نگهداری سبک ایزی راک

مشخصات

ایزی راک از جنس پایه های پروفیلی در گروه سیستم های نگهداری کالا های سبک ونیمه سنگین قرارمیگیرد با حذف پیچ و مهره این سیستم کارایی ونصب آسان وراحتی را دارا می باشد.قفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران