سبدحراجی

مشخصات

این نوع سبد جهت حراج اجناس در فروشگاه میباشد
از جنس مفتول مسوار با روکش کروم نیکل
قابل سفارش در ابعاد واندازه های مختلفقفسه تهران
قفسه تهران
قفسه تهران