• چشم انداز قفسه تهران

    قفسه تهران سازمانی توانا وکارآمد در حوزه تولید انواع قفسه های فروشگاهی و انباری با تعهد اجتماعی...

  • مأموریت قفسه تهران

    ارتقای کیفیت زندگی انسانها بارویکرد بهینه سازی فضاهای فروشگاهی ودسترسی اسان به محصولات ...

  • ارزشهای قفسه تهران

    نگاه جهانی به کسب وکار پایبندی به استانداردهاوقوانین ملی وبین المللی توسعه پایدار از طریق نوآوری ،بهبود مستتمروتعالی سازمانی مصرف بهینه ی منابع و احترام به محیط زیست...

درباره گروه صنعتی قفسه تهران

گروه صنعتی قفسه تهران دریک دهه فعالیت خود باهدف زمینه نوآوری وطراحی تولیدواجراء انواع قفسه بندی وتجهیزات فروشگاهی در افق روشنی پیش تاز است در این سازمان کیفیت محصولات وخدمات اجرایی،همواره جزوء اهداف مابوده وخط مشی مدیریت حفظ کیفیت محصولات وبابهره گیری ازدانش فنی وهنری نیروهای متخصص امید داردکه بتواند خواسته های مشتریان خود رادر این زمینه پیش ازپیش تامین نمایدوبتواند در کشورهمواره تلاش خودرامبنی بر تحقق بخشیدن به هدف والای تولید کالای با کیفیت ومتناسب با شأن وجایگاه ایران وایرانی بکارگرفته است.
نوآوری ،کارآفرینی وتعهد به درستکاری ،بنیانگذارقفسه تهران درهمه قسمت های سازمان به عنوان اولین ومهمترین اصل از اصول کاردرباورمدیران و کارکنان نهادینه شده است.
برهمین اساس ارزیابی مداوم ومستمر فرایند تولیدازمرحله انتخاب تأمین کننده ونوع مواد اولیه تا تولید،بسته بندی حمل ونصب اجزاء وتحویل کالا به مشتری موجبات حفظ وبهبود جایگاه برند قفسه تهران دربازار گردیده است.
واحدتحقیق وتوسعه (R8D)نقش به سزایی درپیش برد اهداف سازمان داشته وعلاوه برتلاش برای تولید محصولات جدیدمتناسب با نیازمصرف کنندگان باارائه راهکارهاو تولید کالاهایی که سبب افزایش ارزش افزوده مصرف کنندگان که شرکای تجاری واصلی قفسه تهران می باشند می گردد.